Diametro Ø 77mm

Pezzatura 320 pezzi

Diametro Ø 55mm

Lunghezza 170mm

Pezzatura 136 pezzi

Diametro Ø 55 mm

Lunghezza 170mm

Pezzatura 140 pezzi

Diametro Ø 90mm ca.

Lunghezza 170mm ca.

Pezzatura 198 Pezzi

Diametro Ø 80mm ca.

Lunghezza 150mm ca.

Pezzatura 225 Pezzi

Diametro Ø 47mm

Lunghezza 135mm

Pezzatura 250 Pezzi

Diametro Ø 55mm

Lunghezza 140mm

Pezzatura 200 Pezzi

Diametro Ø 50mm

Lunghezza 135mm

Pezzatura 252 Pezzi

Diametro Ø 43mm

Lunghezza 108mm

Pezzatura 504 Pezzi

Diametro Ø 43mm

Lunghezza 108mm

Pezzatura 504 Pezzi

Diametro Ø 50mm ca.

Lunghezza 185mm ca.

Pezzatura 108 Pezzi

Diametro Ø 50mm

Lunghezza 185mm ca.

Pezzatura 108 Pezzi